Misiunea școlii

Școala cea mai bună e aceea în care înveți înainte de toate să înveți”.

Să asigure o educaţie de calitate pentru dezvoltarea intelectuală, socială și orientare profesională a elevilor în vederea adaptării socio-economice a tinerilor de azi, viitori cetățeni activi, deplin conștienți de propria valoare, competitivi pe piaţa muncii locale și europeană.

  • Să asigure o educație de calitate printr-un climat organizațional bazat pe o comunicare deschisă pentru schimbarea atitudinilor conservatoare, discriminatorie cu puternice accente de promovare a interculturalității, a calității educaţiei pentru toți, atât pentru elevi cât și pentru profesori sensibili la nevoile locale și regionale.
  • Să promoveze un management eficient al tuturor resurselor, indiferent de proveniența lor.

Valori şi principii cultivate şi promovate

Cooperare să realizăm lucruri mai bune împreună: elevi, cadre didactice, părinţi, personalul şcolii, comunitate.

Autonomie: să acţionăm şi să luăm decizii în mod autonom, să avem iniţiative, să ne formăm un stil de lucru eficient.

„Lucrul bine făcut”: să ne îmbunătăţim continuu munca pe care o desfăşurăm, să nu facem risipă de timp, energie, material, bani.

Responsabilitate: să ducem la îndeplinire atribuţiile care ne revin, să ne asumăm răspunderea.

Integritate: să avem puterea  de a spune întotdeauna adevărul, să acţionăm onest în gând şi în faptă.

Colegialitate și generozitate: să creăm împreună un climat de siguranţă şi încredere reciprocă, de întrajutorare şi compasiune pentru depăşirea momentelor dificile din viaţă, de simpatie şi sprijin moral; să nu fim indiferenţi la ceea ce se întâmplă în jurul nostru.

Viziunea școlii

„Nu invățăm pentru  şcoală ci pentru viață”.

Țelul nostru este să ne menţinem prestigiul de unitate şcolară de referinţă integrată nevoilor sociale ale comunității care să realizeze pregătirea-astăzi-pentru viitorul de mâine de generaţii de tineri activi şi creativi, cu gândire flexibilă, cu abilităţi de comunicare interculturală şi cu competenţe antreprenoriale care să contribuie la integrarea cu succes în viaţa comunităţii şi la opţiunea învăţării pe tot parcursul vieţii.

Scurt istoric al Școlii Gimnaziale „Dimitrie Sturdza”, Popești

Suntem o unitate de învăţământ înfiinţată în anul 1860, care a purtat de-a lungul timpului denumirea dată de renumele unui învățător Petre Apostolescu apoi „Dimitrie Sturdza”, satul Popești fiind unul cu adânci rădăcini în istorie.

Școala Popești a fost înfiinţată la 1 martie 1860, având ca prim învăţător pe Gheorghe Teodorescu, absolvent a două clase de seminar, iar şcoala s-a deschis  în   noiembrie cu 32 de elevi care studiau: literele, citirea, silabisirea, scrierea numerelor şi calculele cu patru operaţii, învăţarea rugăciunilor.

Localul Şcolii era închiriat, în anul 1895 se definitivau calculele pentru  localul şcolii, care a şi fost construită, iar în anul şcolar 1907-1908 localul a fost distrus de un incendiu.

În aceeaşi perioadă creşte populaţia şcolară şi apar clasele V-VI (1924). Tot acum vor funcţiona şi cursuri pentru adulţi.

În timpul celui de-al doilea război mondial localul a fost afectat de bombardamente, iar după război a fost reparată.

În anul 1960 s-a construit un local de şcoală cu trei săli de clasă.

Un alt nou local a fost dat în folosinţă în anul 1967, datorită creşterii populaţiei şcolare iar după 1990 au apărut şi clasele IX-X .

În anul 1997 unitatea şcolară se redenumeşte  luând numele prințului Dimitrie Sturdza ce are conacul în satul Popești, în concordanţă cu spiritul inovator şi creativ al celui care devine astfel patronul spiritual al instituţiei.

 În prezent populaţia şcolară  numără 688 de elevi distribuiți în structurile: Popești-unitate cu personalitate juridică, Hărpășești-structură arondată și Doroșcani-structură arondată.

©2024 Școala Gimnazială „Dimitrie Sturdza” Popești. Toate drepturile rezervate.